Brekurs

Friluftsliv & Fjellsport

- Opplevelser og kurs i storslått Norsk natur

Grunnleggende brekurs

5 dages kurs


KURSETS HOVEDMÅL


Kurset skal gi deltagerne en grunnleggende opplæring innen ferdigheter knyttet til brevandring. Deltagerne skal opparbeide grunnleggende ferdigheter i stegjernsteknikk og ferdsel i blåis, ferdsel på snødekt bre og i bratt snø. Deltakerne skal lære plassering av sikringsmidler på is og på snø, og hensiktsmessig bruk av disse.

Deltagerne skal oppnå forståelse for, og gode rutiner innen for; taulagsrutiner, orientering og veivalg, konsekvenstenkning, kommunikasjon og sikkerhet. Deltagerne skal også lære enkel kameratredning, og få et innblikk i den Norske friluftslivstradisjon.


Efter kurset skal deltagerne være i stand til at ferdes trygt på enkle breer og bratt snø, sammen med andre med tilsvarende erfaring.


Brekurset er et grunnkurs, og krever ingen forkunnskaper. Men som utgangspunkt bør deltagerne ha alminnelig god utholdenhet og erfaring fra fjellturer og orientering i fjellet.

Aldersgrense på kurset er min. 18 år, deltagere som er 16 år ved kursstart kan med foresattes samtykke delta.PRAKTISK INFORMATION BREKURS


Kurset varer i 5 hele dage, med oppmøte kl. 20.00 kvelden før kurset starter.


Overnatting

I Jostedalen er det mulig at overnatte på Jostedal Camping, som også har ulike typer hytter, samt Jostedal Hotell.


Dato og pris

Kurset arrangeres på forespørsel i perioden Juni – September. Ta endelig kontakt.
For booking af kurs eller spørsmål - mail eller tlf. +47 95 77 34 88


Brekurs kan også arrangeres som minibrekurs Blåis på 3 dage, eller minibrekurs Snø også på 3 dage.


Ønsker du privatkurs eller har spørsmål, ta kontakt.Friluftsliv og Fjellsport

Jostedal - Norway

info@friluftsliv-fjellsport.no

+47 95 77 34 88