Bre- og Høgfjellsfriluftsliv

Friluftsliv & Fjellsport

- Opplevelser og kurs i storslått Norsk natur

Bre- og Høgfjellsfriluftsliv

9 dages kursKURSETS HOVEDFORMÅL


Kurset skal sikre deltagerne en grunnleggende forståelse for planlegning og gjennomførsel av tradisjonelle vandreturer i høgfjellet, her under orientering og bruk av kort og kompas, samt veivalg på høgfjellet i et alpint-terreng. Deltagerne skal oppnå innsigt i Norske friluftslivstradisjoner og historie forbundet til bruk av den norske fjellheimen.

Kurset vil dessuten gi deltagerne en grunnleggende innførsel i brevandring tilsvarende 5 dages NF-godkjent Brekurs, og deltagerne skal opparbeide ferdigheter i stegjernsteknikk og ferdsel i blåis, ferdsel på snødekt bre og i bratt snø, plassering av sikringsmidler på is og på snø, og hensiktsmessig bruk av disse.

Deltagerne skal oppnå instinkt i gode rutiner på tur, hvor konsekvenstenkning, kommunikasjon og sikkerhet går igjen i alle aktiviteter – ”Tur efter evne” og ”Tur med overskudd” danner rammene for kurset.


Bre- og Høgfjellsfriluftslivs kurset oppfyller kravene Norsk Fjellsportforum stiller til grunnkurs i brevandring, men dyrker enkelte temaer mere grundig. Efter kurset skal deltagerne være i stand til at planlegge og gjennomføre ture i det alpine høgfjell, samt ferdes trygt i bratt snø og på enkle breer med andre som innehar tilsvarende erfaringsgrunnlag.


Kurset i Bre- og Høgfjellsfriluftsliv krever som utgangspunkt ingen forkunnskaper, men deltagerne bør ha alminnelig god utholdenhet og erfaring fra ture med ryggsekk og teltovernatting.


Aldersgrense på kurset er min. 18 år, deltagere som er 16 år ved kursstart kan med foresattes samtykke delta.Praktiskinformation

Kurset går over 9 dage, minst 5 af dem involverer ferdsel på bre. Kurset vil foregå med utgangspunkt i Jostedalen, Breheimen og Jotunheimen – alt avhengig av de rådende forhold.

Kurset vil forflytte sig minst én gang til et andet område, og kurset vil bruke minst 2-3 dage på en overnatningstur med telt.


Overnatting

I Jostedalen er det mulig at overnatte på Jostedal Camping, som også har ulike typer hytter, samt Jostedal Hotell.


Dato og pris

Kurset arrangeres på forespørsel i perioden Juni – Oktober. Ta endelig kontakt.For booking af kurs eller spørgsmål - mail eller tlf. +47 95 77 34 88Friluftsliv og Fjellsport

Jostedal - Norway

info@friluftsliv-fjellsport.no

+47 95 77 34 88